ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Τεχνοτροπίες - Ελαιοχρωματισμοί (4)

Επωνυμία : Tυμπανάρης Εμμανουήλ
Διεύθυνση : Καρλοβασι, Σάμος
Δραστηριότητα :
Ελαιοχρωματισμοί-Σοβατίσματα-Μονώσεις
Τηλέφωνο : 22730-35331, 6943552087  
 
Επωνυμία : Θερμομονώσεις Υδρομονώσεις Φιλιππής Αλέξιος
Διεύθυνση :
Κοντακεϊκα Σάμου
Δραστηριότητα :
Σοβαδες, Βαψίματα, Μονώσεις, Θερμομονώσεις, Υδρομονώσεις
Τηλέφωνο :
 2273080019, 6986619666
FAX :
2273380019

Επωνυμία : Μονώσεις-Θερμομονώσεις (Φιλιππής Σταμάτης)
Διεύθυνση :
Κοντακεικα Σάμου
Δραστηριότητα :
Ελαιοχρωματισμοί-Σπατουλαρίσματα-Τεχνοτροπίες-Θερμομονώσεις-KELYFOS
Τηλέφωνο :
 22733-00922, 6974119103
FAX :
22733-00922
web site : www.texnoteniki.gr
Eταιρικό Group στο Facebook :
www.facebook.com

Επωνυμία : Σοβαδες Επιχρίσματα Βαψιματα (Πλακιωτης Χρηστος)
Διεύθυνση :
Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα :
Σοβαδες Επιχρήσματα Βαψιματα Θερμομονώσεις
Τηλέφωνο :
 22730-32147, 6977240556
FAX :
22733-32147
web site : -

Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr